SPECIALIST IN OMGEVINGSRECHT

image.jpeg

Legis Advies ondersteunt overheden bij vraagstukken op het gebied van het omgevingsrecht. Willem-Jan Langenbach is de eigenaar van Legis Advies. Hij voert opdrachten zelfstandig uit en werkt ook samen met partners.
Legis Advies heeft specialistische kennis op het gebied van omgevingsrecht, geluid, externe veiligheid en ruimtelijke ordening. Opdrachtgevers zijn onder meer ministeries, provincies, omgevingsdiensten, gemeenten en waterschappen. 
Onze dienstverlening is te verdelen in:

  • juridische advies
  • vertaling beleid in regelgeving
  • project- en interim management
  • opleidingen

Met uw vragen kunt u terecht bij Willem-Jan Langenbach, bereikbaar op 06-53872123 of wjnlangenbach@legisadvies.nl.

RECENTE PROJECTEN

ministerie Bzk Omgevingswet
In opdracht van de programmadirectie Eenvoudig Beter werkt Willem-Jan Langenbach aan het de uitvoeringsregelgeving van de Omgevingswet. Momenteel (2018) werkt hij aan de Omgevingsregeling. Onder meer aan de aanvraagvereisten voor de omgevingsvergunning (april 2015 - dec.2020). 

ministerie I&W nieuwe regels voor emplacementen
In opdracht van de directie Veiligheid en Risicobeleid adviseert Willem-Jan Langenbach over de juridische implementatie van de nieuwe externe veiligheidregels voor emplacementen. Dit betreft onder meer het vastleggen van de maattregelen en voorzieningen en de berekening van de veiligheidscontouren. Deze regels worden verwerkt in de uitvoeringsregels van de Omgevingswet (2017 - heden). 

Raad voor de Veiligheid kerncentrales
Door Willem-Jan Langenbach is een vergelijkende studie uitgevoerd naar de regeling van de crisisbeheersing bij kerncentrales in de Nederlandse, Vlaamse, Waalse en Duitse wet- en regelgeving (juli 2016 - nov. 2017). 

Actieplan Duurzaamheid gemeente Capelle aan den IJssel
In opdracht van de gemeente Capelle aan den IJssel werkt Legis Advies mee aan een Actieplan Duurzaamheid voor de periode 2014 - 2018. Deze opdracht wordt uitgevoerd samen met Bart van Geleuken van Beleid op Maat. Voor het actieplan worden intervieuws met medewerkers van de gemeente, burgers en bedrijven afgenomen. Begin maart 2015 is een mini-conferentie voor stake-holders georganiseerd (looptijd december 2014 - mei 2015).   

Subsidieregeling milieuzonering 
Legis Advies ondersteunt een beleidsdirectie van het minsiterie van IenM bij de totstandkoming van een Rijkssubsidieregeling voor schone bestelauto's (milieuzonering) (looptijd oktober 2014 - augustus 2015). 

ministerie IenM ontwikkeling van nieuwe geluidregelgeving
Legis Advies is direct betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe geluidregelgeving voor de komende Omgevingswet (Swung2) door het toenmalige Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Willem-Jan Langenbach schrijft mee aan de toelichting bij de nieuwe geluidregels en draait mee in het kernteam Swung 2. Legis Advies heeft regelmatig opdrachten voor het maken van nieuwe  wet- en regelgeving voor ministeries en andere overheden (looptijd september 2014 - mei 2015).   

PARTNERS

Legis Advies werkt bij de uitvoering van haar opdrachten regelmatig samen met partners. Klik hier voor een overzicht.

PUBLICATIES

Willem-Jan Langenbach heeft samen met anderen de volgende publicaties verzorgd over de komende Omgevingswet.

  • Milieu, mei 2012,  Op weg naar de Omgevingswet, Jos Dolstra en Willem-Jan Langenbach en Jos Dolstra.
  • Toets,  juni 2012, Nieuwe Omgevingswet: hoofdlijnen, doel en ontwerp, Willie Fikken en Willem-Jan Langenbach.
  • Nederlands Juristenblad, november 2012, Contouren van de Omgevingswet,  Daniella Nijman en Willem-Jan Langenbach.