Project- en Interimmanagement

Bent u op zoek naar een tijdelijke juridische ondersteuning van uw organisatie bij de uitvoering van uw omgevingstaken? Bijvoorbeeld bij het opstellen van een gemeentelijke geluidsverordening of het wegwerken van een achterstand in bezwaarschriften in het kader van de Wabo of gevelisolatie.  
Neem dan contact met ons op. Wij beschikken over een ruim netwerk met  juridische interim professionals met veel kennis en ervaring binnen het omgevingsrecht (minimaal 5 jaar ervaring).