Beleid en Regelgeving

Binnen Legis Advies is veel ervaring met het maken van regels op het gebied van omgevingsrecht.
Dit vraagt om inhoudelijke kennis van het omgevingsbeleid,  een goed gevoel voor technische vraagstukken, maar ook inzicht in bestuurlijke verhoudingen.  Ook voor het opstellen van gemeentelijke milieuverordeningen of beleidsregels kunt u bij Legis Advies terecht.
Bijvoorbeeld voor opstellen van een afvalstoffenverordening of een gebiedsgerichte geluidnota.
Onze dienstverlening is te verdelen in:

  • juridische advisering bij beleidsontwikkeling;
  • opstellen en wijzigen van wet- en regelgeving in het Omgevingsrecht;
  • project- en interim management bij wetgevingsprojecten;
  • ex-ante en ex-post evaluatie van wet- en regelgeving;
  • dereguleringsonderzoek.