Omgevingsrecht

Het Omgevingsrecht is zeer breed en voortdurend in beweging.  Of het nu gaat om veranderende geluidnormen,  aanscherping van luchtkwaliteiteisen of nieuwe algemene milieuregels. Daarbij is er een sterke tendens naar de integratie van milieuregels met die van de ruimtelijke ordening en de bouw. Met de komende Omgevingswet wordt daartoe een belangrijke stap gezet. 
Door Willem-Jan Langenbach zijn onder meer de volgende projecten uitgevoerd:

  • Ministerie van VROM, Luchtkwaliteit, opstellen van de Handreiking meten- en rekenen luchtkwaliteit.
  • Rijkswaterstaat, Weg- en waterbouwkunde, eindredactie inzake beleidsadvies tweelaags ZOAB.
  • Ministerie van VROM, Verkeersemissie, implementatie van EU-richtlijnen op het gebied van verkeersemissie in de nationale regelgeving.
  • Ministerie van VROM, opstellen ministeriele regeling monitoring emissiehandel.